Ezoterické služby

   zpet.gif (677 bytes)   

věštectví - získání informací pomocí orákula, karet, kyvadla nebo jiného orákula. První bezprostřední výklad zpravidla pouze sděluji, co klient již ví, později se stav usadí a po týdnu je výklad přesnější a obsahuje nové informace. Proto nabízím vždy výklady dva, ten druhý po týdnu. Každý věštec do výkladu vkládá hodnoty svého kultu (víry) a také životní zkušenost. Rady se však nemají vzájemně vylučovat a za jejich uplatnění nese odpovědnost pouze klient sám.

léčitelství - nenahrazuje lékaře a léčitel nesmí od pomoci lékaře radit. Léčitel působí pomocí psychosomatické energie, kterou cíleně působí. Na základě svého napojení si může léčitel prohlédnout tělo klienta a sdělit, kde vidí zdravotní problém. Odstraněním zlé energie může léčit také rakovinu a roztroušenou sklerózu. Dodáním pozitivní energie může podpořit nabo zajistit uzdravení nemoci i úrazu. Může také doporučit čaje nebo doplněk stravy.

energie - pracuji s energiemi. Zářivé energie pomáhají, temné energie naopak oslabují. Bílou nepoužívám, zde hrozí vznik rakoviny. Zelená jako životní energie, modrá pro zdraví a uzdravení, růžová pro zklidnění, oranžová pro lásku a zamilovanost, zlatá pro povznesení. Fialová otevírá duchovní vnímání a meditaci. Schopnost dává pyramída.

magie - pracuje s energií a informacemi. Určitou roli zde plní duchovní svět. Základem je napojení a schopnost tvůrčích představ. Kdo magii zneužívá, schopnosti ztrácí. Základem je vnitřní klid, ticho v hlavě a napojení na duchovní svět a spolupráce s ním. Šamanům a ezoterikům je duchovní svět nadřízen, mág (muž) a kněžka (žena) jsou schopni uplatnit vlastní vůli na své okolí nebo na svět podle úrovně svého kultu.   

pomoc mladým - je složitá doba. Starý svět se zoufale drží u moci a mladým šance nedává. Mnoho mladých má snahu se od společnosti odpojit a žít podle svého. Mladým na okraji společnosti mám snahu pomáhat, najít partnera souvěrce a předat informace o možnostech, pokud budou.  

masáže - nabízím relaxační energetickou masáž.

podpora početí a rodičovství - podporuji tento zájem tím, že pozvu do inkarnace duchovní bytost, to je základ, vyhodnotím ostatní, vše, co je zapotřebí. To je na základě osobního setkání. Přítomnost otce je nutná.

náprava vyhoření - kdo prožívá vyhoření, to se projeví bezradostí, ztrátou motivace a neschopností řešit některé životní potřeby. Problém spočívá v obnově osobních průvodců a ochránců.

odstranění depresí a bloků - všechny psychické potíže lze napravit odstraněním negativní energie a obnovou vlastních průvodců a ochránců. Rozhodující je ukotvení mezi souvěrci ve víře nebo kultu. 

studium, zkoušky - podpora studia a úspěchu při zkouškách. Komu nejde studium, odstraním bloky a invokuji odborné průvodce. Kdo jde ke zkouškám, může požádat o duchovní nápovědu, ta připomene naučené, aby nevzniklo při zkouškách "okno".

odstranění prokletí - proklet může být každý nejvýše šestnáctkrát, více to nejde. Však i jediné prokletí může způsobit neúspěch, problémy a nemoci jednotlivci i jeho okolí. Odstranění spočívá ve vyřešení důvodu a eliminaci energií, které se na prokletí podílí.

obnova vztahu - dobře těm, kterým vztah funguje od samého začátku. Jsou však vlivy, které vztah kazí bez viny partnerů. Když jsou si partneři souzeni, vztah lze napravit lze vztah napravit vyřešení příčin a vyladěním energií. Mezi souvěrci a při společných zájmech krize nenastává.

Každý rádce nabízí řešení ve shodě se svojí vírou.